Tebenned bíztunk eleitől fogva... főoldal | hírek | kisfilm | régi rádiós | könyv | imádságok böjtre | üzenőfal | adatvédelem | kapcsolat

2018. december 22.

Áldja meg Isten Karácsonyunkat!

"Mert mindaz, a mi az Istentől született, legyőzi a világot; és az a győzedelem, a mely legyőzte a világot, a mi hitünk."
(1János levél 5,4)

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy rengeteg erdő, abban lakott Világóriás. Annak annyi gyereke volt, mint a rosta lika, mindent felemésztettek, ami körülöttük volt! Egyik gyerekük állandóan ott sündörgött apjuk körül, lökdöste, hogy foglalja már el azt a kis területet azzal a csepp pocsolyával, ami még nem az övék. Mert már szinte mindent uralmuk alá hajtottak. De egyszer betoppan legkedvesebb embere, a Gyűjtő. Ezt mondja: Jön hozzám az írnokom, és ellenkezik! Hiába parancsolom neki, hogy hozza ide a húgát, mert nekem tetszik, ellenáll! Utána megyek, hogy megfogjam, erre eltűnik abban a Várban. Bizony, le kell rombolni! Világ király ekkor magához vette katonáit, és elindultak a vár bevételére. Ám akármilyen közel kerültek hozzá, mindig távol maradt. Lementek egy völgybe, ott olyan hideg volt, hogy szinte megdermedtek. Azután egy hatalmas, tüskés bozóterdő állta útjukat. Majd egy folyó miatt nem tudtak tovább menni. A katonák is összeverekedtek már, annyira féltek: Elérhetetlennek tűnt a Vár. Mire odaértek, kiderült, hogy ezt a várat bizony nem lehet csak csellel bevenni. Hízelgés hadvezért küldték el, hogy vegye rá a vár lakóit a megadásra!
A várban erről nem vettek először tudomást. Vagyok volt ott a király. Felesége Hit volt. Gyermekeiket együtt nevelgették.
-Benned látom a végtelent! - mondta Hit királynő.
-Benned látom önmagam! - mondta Vagyok Király feleségének.
Sokat beszélgettek. Néha a Hallgatás nagy óceánján úsztak együtt.
De egyszer Hit királyné elaludt, és Vagyok király őnélküle nézett ki a palotából.Gyöngeség és szédülés fogta el. Valami belül ezt mondta: Add meg magad a Világnak! Azután ráadásul eljött Emlékezet hercegnő, és az ő szemében még csábítóbb volt Világ birodalma. Sőt, még Képzelet királyfi is betoppant.
Ő volt az a herceg, akit a királyné állandóan figyelt, nehogy valahol valami kárt tegyen. A királyné azonban most aludt.Képzelet a Világ összes kincsét odavarázsolta a király elé, aki egyre sóhajtozott minden után, ami a váron kívül volt. Ekkor alacsony szolganépek törtek be, Mohóság, Kapzsiság, és hasonlóak. Most már teljesen Képzelet királyfi vette át a hatalmat.
Mi ez az ócska kőrakás? Menjünk ki a Világba. És így is történt. Az egész vár apraja-nagyja kivonult, feladták a várat. Hit királynét azonban nem találták meg. Ő a vár vizesárkában elmenekült. Titokban maradt. Udvarhölgyei, Hűség és Irgalmasság kísérték el. Ők mindig kitartottak mellette. A Világ mindenkit megölt, akit csak tudott. Aki életben maradt, az moslékot kapott, alantas munkára kényszerítették őket, pocsolyaszagú ételeket kaptak, tömeges barakkokban kellett lakniuk. Vagyok királyt bilincsbe verte a Világ. A börtön olyan helyen volt, hogy állandóan nézhesse volt várát, és fájdalmasan sopánkodjon.
Emlékezet hercegnő mindig arra gondolt, nagy hiba volt, hogy Képzelet királyfi tervét támogatta. Még egyszer szeretett volna Vagyok királlyal találkozni! Egy szép napon odaosont a börtön ablaka alá, és tekintete találkozott Vagyok királyéval. Ebben a pillanatban a vár megmaradt épületrészéből gyereksírás hallatszott. Hit királynénak fia született! Emlékezet hercegnőnek minden félelme szerteoszlott, elindult a vár felé, mert a szabadító fiú megszületett!